מה תפקידו של שנאי הקו ברמקול כריזה

ערוץ המתח הנמוך מארח את סלו להסבר על תפקידו של שנאי הקו ברמקול כריזה.