אס קיי שירותים

טלפון: 08-9493395    נייד: 054-5283066     דוא"ל: skitainik@013.net