שעון צלצולים – מנגינות קבועות

שעון צלצולים לבתי ספר עם 12 מנגינות קבועות ו-40 תוכניות

TRU-40-Melody-Time-Recorder
TR 40 Melody Time Recorder

12 מנגינות מובנות

יציאה למגבר עם כניסת LINEא(AUX) או MIC

מתחבר למערכות רב אזוריות עם פקודת ALL

מאפשר לעבוד בחיבור למערכות עם סוללות חירום 24V DC

pdf-dw  שעון צלצולים