מיקרופון שולחני ל-8 אזורים

מיקרופון שולחני ל-8 אזורים, גונג וסירנה

8Zone Desk Mic8 Zone Desc Mic

היחידה מיועדת לכריזה ל-8 אזורים

שליטה על כל אזור

גונג לפני הודעה

הפעלת סירנה

PTT מגע יבש

יציאה מאוזנת 0DB 600Ω

חיבורים מהירים

אפשרות חיבור ל- 2 מגברים

פקודת ALL חיצונית

מתח עבודה 24V

pdf-dw  עמדת מיקרופון ל- 8 אזורים

pdf-dw  תרשים חיבורים לעמדת מיקרופון ל- 8 אזורים