יחידת VOX – ממשק פיקוד העורף

יחידת VOX למתן עדיפות למערכות בהן מורכב ממשק פיקוד העורף

vox-unit2
Vox Unit

היחידה מאפשרת עדיפות עליונה למערכות שמורכב בהן ממשק פיקוד העורף

pdf-dw  יחידת VOX