יחידת VOX לבניינים

יחידת VOX המיועדת לתקשורת בין מערכות בבניינים שונים

VOX_100V
Vox Unit 100V