יחידת 8 הודעות קוליות

יחידת 8 הודעות קוליות של עד 1:15 דק' כל אחת

8-Mes-Voice-Recorder
8 Mes Voice Recorder

היחידה מאפשרת הקלטה של עד 8 הודעות קוליות

משך זמן ההודעה 75 שניות

אפשרות להקלטה ממיקרופון מקומי

אפשרות הקלטה ממקור חיצוני

איכות צליל גבוהה מאוד

בקרה מקומית או ע"י שלט רחוק

מגע יבש לצורך הפעלת יחידות עם אזורים

מתח עבודה מ- 12V עד 24V

pdf-dw  יחידת 8 הודעות קוליות