יחידת 4 הודעות קוליות

יחידת 4 הודעות קוליות של עד 2:30 דק' כל אחת

Voice-Recorder-Mes-4
4 Mes Voice Recorder

היחידה מאפשרת הקלטה של עד 4 הודעות קוליות

משך זמן ההודעה 150 שניות

אפשרות להקלטה ממיקרופון מקומי

אפשרות הקלטה ממקור חיצוני

איכות צליל גבוהה מאוד

בקרה מקומית או ע"י שלט רחוק

מגע יבש לצורך הפעלת יחידות עם אזורים

מתח עבודה מ- 12V עד 24V

pdf-dw  יחידת 4 הודעות קוליות