יחידת תכנות כריזה עד 8 אזורים DTMF

היחידה מיועדת לכריזה באמצעות טלפון.

ניתן להתקשר לשלוחה וע"י מכשיר הטלפון

ניתן לתכנן כריזה עד 8 אזורים.

ניתן גם לבצע כריזה כללית.

יציאת אודיו מאוזנת 600OHM 0.7V

כניסה לקו טלפון

8 יציאות (מגע יבש) להפעלת מעגל ממסרים

מתח הזנה 24V