יחידת קצה עם חיווי

יחידת קצה למרחקים גדולים מאוד עם חיווי למצב העבודה של היחידה

היחידה מיועדת לחיבור מיקרופון חירום מרוחק קילומטר ויותר

כניסה למיקרופון דינמי או קיבולי

PTT מגע יבש

חיווי מצב מתח עבודה

חיווי מצב חיבור מיקרופון

חיווי יציאת אות

יציאה מאוזנת

חיבורים לכבל רשת מסוג CAT5

מתח עבודה 24V