יחידת קצה, מיקרופון למרחקים ארוכים

יחידת  קצה, מיקרופון למרחקים ארוכים במיוחד (עד ק"מ) – (יחידה רחוקה)

Very-Long-Distance-Mic-Unit
Very Long Distance Mic Unit

היחידה מיועדת לחיבור מיקרופון חירום מרוחק קילומטר ויותר

כניסה למיקרופון דינמי או קיבולי

PTT מגע יבש

יציאה מאוזנת

חיבורים לכבל ללא סכוך ואפשרות התחברות לכבל רשת מסוג CAT5

מתח עבודה 24V

pdf-dw  יחידת קצה למרחקים גדולים במיוחד

pdf-dw  תרשים חיבורים למיקרופון חירום