יחידת מענה טלפוני

יחידת מענה טלפוני לשלוחה אנלוגית או לקו טלפון

Teleanswer
Teleanswer