יחידת מענה טלפוני – 8 אזורים

יחידת מענה טלפוני ותכנון כריזה ל- 8 אזורים

DTMF
DTMF

היחידה מיועדת לכריזה באמצעות טלפון

ניתן להתקשר לשלוחה ועל ידי מכשיר הטלפון

ניתן לתכנן כריזה עד 8 אזורים

ניתן גם לבצע כריזה כללית

יציאת אודיו מאוזנת 600Ω 0.7V

כניסה לקו טלפון

8 יציאות (מגע יבש) להפעלת יחידת ממסרים

מתח הזנה 24V

pdf-dw  יחידת תכנות כריזה עד 8 אזורים DTMF