יחידת ממשק מיקרופון קרובה

יחידת ממשק ליחידות קצה (יחידה קרובה)

Mic-Unit-Extender
Mic Unit Extender

היחידה מיועדת לחיבור עם כל סוגי היחידות קצה

יציאה למערכת (מאוזנת)

PTT מגע יבש

כניסה לספק כח

חיבורים לכבל ללא סיכוך ואפשרות חיבור לכבלרשת מסוג CAT5

מתח עבודה 24V

pdf-dw  יחידת ממשק ליחידות קצה