יחידת מיקרופון עם סירנה

יחידת מיקרופון עם סירנה


Mic Unit with Siren

היחידה מיועדת לחיבור מיקרופון חירום מרוחק בתוספת של סירנה

הפעלה מקומית

אפשרות של תכנות 3 צלילים שונים

300 מטר ויותר

כניסה למיקרופון דינמי או קיבולי

PTT מגע יבש

יציאה מאוזנת 600Ω

מתח הזנה24V

pdf-dw  יחידת MIC UNIT עם סירנה