יחידת הודעה קולית אחת

יחידת הודעה קולית אחת של עד 10 דק'

Voice-Recorder-Mes-1
1 Mes Voice Recorder

היחידה מאפשרת הקלטה של הודעה קולית

משך זמן ההודעה 600 שניות

אפשרות להקלטה ממיקרופון מקומי

אפשרות הקלטה ממקור חיצוני

איכות צליל גבוהה מאוד

בקרה מקומית או ע"י שלט רחוק

מגע יבש לצורך הפעלת יחידות עם אזורים

מתח עבודה מ- 12V עד 24V

pdf-dw  יחידת הודעה קולית אחת