הורדות

pdf-dw  עמדת מיקרופון ל- 8 אזורים                         

 pdf-dw תרשים חיבורים לעמדת מיקרופון ל- 8 אזורים 

pdf-dw  יחידת ממשק ליחידות קצה                           

pdf-dw  יחידת MIC UNIT עם סירנה                        

pdf-dw  יחידת קצה למרחקים גדולים במיוחד              

pdf-dw  תרשים חיבורים למיקרופון חירום                   

pdf-dw  יחידת VOX                                               

pdf-dw  יחידת הודעה קולית אחת                             

pdf-dw  יחידת 4 הודעות קוליות                                

pdf-dw  יחידת 8 הודעות קוליות                                

pdf-dw  שעון צלצולים              

pdf-dw  הוראות הפעלה לשעון צלצולים עם נגן USB                                

pdf-dw  מטען 24V 6AאBC 246

pdf-dw  יחידת תכנות כריזה עד 8 אזורים DTMF