גלאי 75HZ

היחידה מיועדת לפענח אות אודיו מאופנן ב 75HZ.

ההפרדה יוצרת שני אותות:

1) אות אודיו עם הענות של 300HZ ל 15KZ

2) אות 75HZ המפעיל מגע יבש (PTT)

יציאת אודיו 0.7V 600 OHM

מתח עבודה 24V DC